Eenheid. Draagt u ook bij aan vrede?

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.

De hand van God...

Het doel van dit model is, dat het model bij u bijzondere kennis kan opfrissen en u tools geeft om van uw omgeving een mensvriendelijke omgeving te maken. Neem uw eigen hand als voorbeeld. Kijkt u naar uw hand dan kunt u veel waarnemen op uw hand. Maar welke kennis herbergt de hand in zich? Als wij ons in de hand gaan verdiepen, dan kunnen wij tot verschillende onthullingen komen.
hand