VITISME is een levenswijze...

Vitisme is een levenswijze, waarmee u uwzelf kunt verrijken. U moet het plezierig vinden om uw omgeving mensvriendelijk te maken. Het geluk dat u zaait, krijgt u dubbel en dwars terug. Met de kennis van Vitisme bent u in staat om negatieve energie om te bouwen in positieve energie.

VITISME is een ontspanningstechniek...

Vitisme is een ontspanningstechniek, die u kunt beheersen, waarmee u uw lichaam en geest kan optimaliseren. Dit is mogelijk daar deze methode u leert uw energie te recompleteren. Recomplementatie is een proces, waarbij afgewerkte energie wordt afgevoerd en nieuwe energie wordt binnen gehaald.

Ons lichaam zit vol met energie bronnen. Het niet goed functioneren van deze energie bronnen leidt tot vele klachten in ons lichaam. De energie bronnen worden chakra’s genoemd. Ons lichaam herbergt zeven hoofd chakra’s en verscheidene subchakra’s.

De sub chakra’s functioneren in nauwe samenwerking met de hoofd chakra’s. Samen voorzien zij ons lichaam van de nodige energie. De chakra’s onderhouden de verschillende elementen (materie, water, vuur, lucht, geluid, licht en gedachten) binnen en buiten ons lichaam.

Het goed functioneren van het chakrasysteem is noodzakelijk om ons lichaam en geest in topconditie te houden, zodat wij efficiënt en effectief kunnen deelnemen in het maatschappelijke verkeer en ons verdienstelijk kunnen maken voor het bedrijfsleven.

Heeft u zich ooit afgevraagd, hoe het komt, dat moeheid verdwijnt na een goede rust?
Weet u dan welk proces voor u wordt opgestart?
Zou dit proces te beïnvloeden zijn?

Op deze en vele andere vragen kunt u antwoord krijgen, indien u openstaat voor de bovenstaande techniek.
Voor het uitoefenen van deze techniek heeft u o.a. de volgende attitude nodig:

• Liefde;
• Respect;
• Doorzettingsvermogen.

Het fijnste van deze methode is, dat het tijdloos is en zowel individueel als in groepsverband, door jong en oud, kan worden uitgeoefend, ongeachte de leeftijd.