Dit moet u weten en toepassen...

Laat u zich leiden van de duisternis naar het licht. U zult zien dat een heel andere wereld voor u open gaat. Een wereld die u leert het leven positief te benaderen. Ontwikkel de kracht om anderen gelukkig te maken en wordt daarbij zelf heel gelukkig.

Zowel de koning als de bevolking is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar daden en zullen daarvoor, op enig moment, moeten opdraaien.

Waarom maakt u zich onnodig zorgen? Voor wie bent u onnodig zo bang? Wie is in staat u te slaan. Uw ziel wordt niet geboren en gaat ook niet dood. Hij is onsterfelijk en leeft eeuwig.

Wat er is gebeurd is goed, wat er gebeurt, is ook goed en wat er zal gebeuren zal ook goed zijn. Maakt u zich geen zorgen over het verleden, wees niet bang voor de toekomst, want het heden verloopt zeer spoedig.

Wat hebt u verloren dat u zo in tranen uitbarst? Wat had u meegenomen dat u opeens kwijt bent geraakt? Wat hebt u vervaardigd dat is vernietigd? Wat u hebt genomen, heeft u van hier genomen. Wat u van hier had genomen heeft u “hier” weer teruggegeven. U heeft genomen van Hem en heeft teruggegeven aan Hem. Met legen handen bent u gekomen en met lege handen zult u gaan. Wat vandaag van u is, was gisteren van een ander en zal morgen van een ander worden. U hebt dat gedefinieerd als uw bezit en bent u er zeer trots op. Het is die zelfde trots die u verdrietig en bezorg maakt.

Voorspoed en tegenslag zijn de bouwstenen van het leven. Wat u als dood beschouwd, is eigenlijk leven. Het ene moment bent u biljaarder en het andere moment een hulpeloze bedelaar. Verban de termen: mijn-zijn, klein-groot, van mijn- van een ander, hoog-laag enz., zowel uit uw hoofd als uit uw hart. Dan is alles van u en u bent voor een ieder.

Dit lichaam is niet van u, nog bezit u dit lichaam. Dit lichaam is gevormd door vijf elementen, namelijk: vuur, materie, water, ether en lucht en gaat op den duur weer over in die vijf elementen. Desondanks dat uw lichaam uit de vijf elementen is opgebouwd, functioneert uw lichaam. Wat is de kracht erachter dat dit realiseert en wat bent u dan?

Geeft u zich over aan dat ene alles wetende, scheppende en vernietigende groot macht. Dat is de enige en juiste hulpbron. Degene die die hulpbron erkend wordt voor eeuwig verlost van verdriet, angst en bezorgdheid.

Laat u zich leiden van de onwaarheid naar de waarheid. Als u de waarheid heeft leren ontdekken, zult u zien dat een geheel nieuwe wereld voor u open gaat. U treedt dan inderdaad in de wereld van geluk en voorspoed.

Laat u zich leiden van de vergankelijkheid naar de onvergankelijkheid. U zult zien dat u zich gelukkiger zult voelen. Waarom zou u zich vast moeten kleven aan zaken, die u ooit toch moet loslaten.